Tietosuojaseloste ja käyttöehdot


Tietosuojaseloste


Seasons HR Management Oy:n ja sen Qverk sähköisen palveluportaalin asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
Qverk on Seasons HR Management Oy:n rekisteröity tuotemerkki.
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Seasons HR Management Oy
Y-tunnus: 2405172-6
Tiedepuisto 4 K
28600 PORI
+358 (0)207 346 610
info@seasons.fi
2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Petro Vaitiniemi
+358 (0)207 346 610
Petro.vaitiniemi@seasons.fi
3. Rekisterin nimi
Seasons HR Management Oy:n työnhakijarekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen Seasons HR Management Oy:n (ja sen palveluportaali Qverkin) ja työnhakijan välisen työ-, ja/tai asiakassuhteen luomisessa sekä ylläpidossa.
Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa Seasons HR Managementin tai sen asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään työnhakijan perustiedot ja hänen itse tuottama sisältö ja itsestään antamat lisätiedot, kuten hänen antamansa palaute, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot, tai muut vastaavat tiedot.
Työnhakijasta kerättäviä tietoja ovat:
• Perustiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, kansalaisuus, valokuva
• Yhteystiedot: osoite, postinumero ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Työnhakuun liittyvät asiat: työlupa ja sen voimassaoloaika, mahdollinen työluvan tuntirajoite
• Koulutus- ja työkokemustiedot: koulutus, kielitaito, mahdollinen erityisosaaminen, ajokortti, auton käyttömahdollisuus, työkokemus ja siihen liittyvät mahdolliset suosittelijat
• Työnhakijan työnhaun toiveet: toimiala, sijainti, työtehtävä, työaika ja käytettävyystiedot
(esimerkiksi kokoaikainen / osa-aikainen) sekä palkkatoivomus.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tiedot ainoastaan työnhakijoiden suostumuksella. Tietolähteenä toimivat rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä ja muusta toimintaan liittyvien tapahtumien kautta.
Toimintaan liittyviä tapahtumia ovat muun muassa seuraavat:
Työnhakijan toimittama työpaikkahakemus, hakemuslomake, työ-, koulu ja muut todistukset sekä työnhakijan haastattelussa ja työ-, tai asiakassuhteen aikana kertomat tiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan vain työnhakijan kannalta potentiaalisille asiakasyrityksille työnhakijan myöntämällä luvalla. Lisäksi henkilötietoja luovutetaan ainoastaan Seasons HR Managementin asiakkaan rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Rekisterin ylläpito- ja huoltotehtävissä toimivilla Seasons HR Managementin toimihenkilöillä on pääsy rekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se ylläpito- ja huoltotehtävien kannalta on tarpeellista.
Asiakastietoja ei luovuteta Seasons HR Managementin tai Qverkin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Rekisterissä olevia henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei haettava työpaikka sijaitse nimenomaisesti kyseisellä alueella.
8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä käyttöoikeus.
Digitaaliseen rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan aina korkeaa huolellisuutta: henkilötietoja ei koskaan käsitellä huolimattomasti tai pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.
9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Seasons HR Managementin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja rekisterinpitäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa rekisteröidyn työnhakijan pyytämät tiedot. Palvelun käyttäjä voi päivittää jonkin verran omia tietojaan.
Mikäli rekisterissä oleva tieto on virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä työnhakijalla oikeus pyytää tiedon korjaamista ellei hän itse voi sitä muuttaa. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
Tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa tulee rekisteröidyn työnhakijan ottaa yhteyttä Season HR Management Oy:n toimihenkilöihin.
Mikäli käyttäjätili on ollut käyttämättä yhtäjaksoisesti yli 12 kuukauden ajan (ei yhtään kirjautumista), Seasons HR Managementilla on oikeus sulkea käyttäjätili ja poistaa henkilön tiedot omista järjestelmistään. Näin ollen järjestelmään syötetyt henkilötiedot tuhoutuvat.
10. Evästeet
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Seasons HR Managementin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeet mahdollistavat sivustojen ylläpitäjän tunnistamaan sivustoilla usein vierailevat kävijät. Lisäksi evästeet helpottavat kävijöiden rekisteröitymistä sivuille ja mahdollistavat yhdistelmätiedon koonnin sivuston kävijöistä. Käyttäjiltä saadun yhdistelmätiedon avulla pyrimme parantamaan sivuston käyttäjäkokemusta ja palveluamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja ja käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä.

Käyttöehdot


Käyttöehdot ovat alla olevia ehtoja, joiden mukaisesti käyttäjä on oikeutettu käyttämään Qverkin sivustoja ja palveluita.
Nämä ehdot muodostavat sitovan sopimuksen käyttäjän ja Qverkin tai sen verkkosivuston ylläpitäjän, Seasons HR Managementin välillä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehdot avatessaan jonkin Qverkin sivuston tai palvelun,
tai käyttäessään niitä.
Qverkin sivustot ja palvelut ovat tarkoitettu työnhakijoille sekä työnantajille, joilla on työllistämistarpeita. Qverkin sivustoiksi määritellään kaikki verkkosivustot, jotka ovat Qverkin hallinnassa osittain tai muulla tavalla. Qverkin palvelut määritellään sen tarjoamina sovelluksina ja palveluina, mukaan lukien verkkopalvelu työmahdollisuuksien julkaisuun ja etsimiseen.
Qverkin sivustoilla käyttäjät voivat myös luoda yksilöllisiä profiileja, jotka sisältävät henkilökohtaisia tietoja. Nämä profiilit tai niiden osat ovat julkisia ja näkyvät työnantajille. Sen vuoksi Qverkin palvelun ja sivujen käytön ikäraja on 16-vuotta.
Näitä ehtoja rikkovien käyttäjien pääsy Qverkin sivustoille ja käyttöoikeus niihin voidaan keskeyttää tai päättää yrityksen harkinnan mukaisesti. Ehdot pysyvät lainvoimaisina niin kauan, kun käytät Qverkin sivustoja. Lisäksi näiden ehtojen tietyt säännökset pysyvät lainvoimaisina myös silloin kun et enää ole Qverkin sivustojen käyttäjä. Huomioi myös, että Qverk voi muokata laatimiaan käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version käyttöehdoista tällä verkkosivulla. Suosittelemme tarkistamaan ajan tasalla olevat ehdot säännöllisesti.
Qverkin sisältö ja immateriaalioikeudet
Qverk sallii käyttäjälle näiden ehtojen mukaisesti pääsyn ja käyttöoikeuden sen sivustoille ja sisältöön (kuten määritelty jäljempänä), sekä antaa luvan ladata ja tulostaa Qverkin sivustoilla tai niiltä saatavilla olevan sisällön yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
Qverk pidättää itsellään kaikki käyttökohteen oikeudet. Qverkin sivustojen sisältö, kuten visuaalinen ulkoasu (grafiikka, kuvat, logot, videot, kuvakkeet), tekstit, tiedot, ohjelmistot, äänitiedostot ja muu sisältö on eri lakien-, kuten tavaramerkki-, tekijänoikeuslakien suojaamaa. Käyttökohteen kopioiminen, muuttaminen, siirtäminen, jakelu, toistaminen, tallentaminen, julkinen esittäminen ja/tai muunlainen yleisölle julkisaattaminen tai mihin tarkoitukseen tahansa on muuten kuin näiden ehtojen sallimalla tavalla kielletty ilman Seasons HR Management Oy:n kirjallista lupaa. Käyttökohteen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat sivustoa ja palveluita ylläpitävälle Seasons HR Management Oy:lle.
Qverk palvelujen käyttäminen
Ainoastaan töitä ja/tai työelämän ohjeita etsivät henkilöt sekä työntekijöitä etsivät työnantajat saavat käyttää Qverkin työpaikkailmoituksia, CV-tietokantaa ja palvelun muita ominaisuuksia. Qverkin palveluiden käyttö riippuu myös mahdollisista muista erillisistä sopimuksista, joita käyttäjä on laatinut Qverkin tai Seasons HR Management Oy:n kanssa. Mikäli nämä ehdot ja mahdollinen erillissopimus ovat ristiriidassa, sopimuksen ehdot pysyvät lainvoimaisina.
Käyttäjä (sekä työnhakija, että työnantaja) on vastuussa soveltuvin osin oman tilinsä, profiilinsa ja salasanojensa luottamuksellisesta säilyttämisestä. Salasanaa tai muita tilin käyttötietoja ei saa koskaan luovuttaa toiselle osapuolelle pysyvästi tai edes tilapäisesti. Käyttäjä on aina vastuussa kaikesta Qverkin sivustojen käytöstä, joka tapahtuu hänen käyttäjätunnuksillaan tai salasanoillaan joko hänen luvallaan tai ilman hänen lupaansa. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Qverkille välittömästi kaikesta tilinsä, profiilinsa tai salasanojensa luvattomasta käytöstä. Huomioi, että järjestelmän tai verkon tietoturvan rikkomukset saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Kaikki Qverkin käyttäjät suostuvat noudattamaan sivustolla toimimiseen liittyviä rajoituksia
1) Älä toimi Qverkin tietosuojakäytäntöjen vastaisesti esimerkiksi välittämällä, julkaisemalla, jakelemalla, säilyttämällä tai tuhoamalla materiaalia, mukaan lukien Qverkin sisältöä.
2) Älä yritä rikkoa tai sortaa Qverkin sivustojen tietoturvaa. Se koskee myös kartoittamista, tutkimista tai järjestelmän testaamista, verkon haavoittuvuutta sekä turva- tai todentamiskeinojen murtamista. Älä myöskään yritä mallintaa tai purkaa sivuston osia.
3) Älä käytä tietojen louhintaa, robotteja tai muita vastaavanlaisia tiedonkeruumenetelmiä.
4) Älä suorita toimenpiteitä, jotka saattavat kuormittaa sivustoa suhteettoman paljon. Älä yritä häiritä mitään käyttäjille suunnattua palvelua, isäntäkoneen tai verkon toimintaa esimerkiksi spämmäämällä, sähköpostipommituksella, floodaamisella, viruksilla tai muilla tavoin ylikuormittamalla.
5) Älä toimi lainvastaisesti äläkä käytä Qverkin sivustoja ja palveluita lainvastaiseen tarkoitukseen tai julkaise tai lähetä sisältöä, CV:eitä tai työpaikkailmoituksia, jotka sisältävät harhaanjohtavia tietoja tai julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Kunnianloukkaaminen, vihamielinen, uhkaava, rasistinen, syrjivä tai muunlainen sopimaton ja häiritsevä käyttäytyminen sivustolla on ehdottoman kiellettyä. Käyttöehtoja rikkovaa toimintaa on myös rikokseen yllyttäminen, mainostaminen, yksityisyyden loukkaaminen ja yleisesti ottaen muu toiminta, joka kyseenalaistaa asianmukaisen sivuston ja palvelun käytön.
Työnantajien lisäehdot
Työnantajat ovat yksin vastuussa ilmoituksistaan Qverkin sivustoilla. Qverkiä ei katsota työnantajaksi mihinkään sivustojen käyttöön liittyen, eikä Qverk ole vastuussa mistään työhönottopäätöksistä, jotka jokin sen sivustoilla työpaikkailmoituksia julkaiseva taho on laatinut.
Qverk pidättää oikeuden poistaa miltä tahansa sen sivustolta minkä tahansa työpaikkailmoituksen, joka ei kohtuullisen harkinnan mukaan ole yllä olevien ehtojen mukainen, tai mikäli sisältö on Qverkin oman näkemyksen mukaan yrityksen edun vastaista.
Mikäli käyttäjä missään vaiheessa Qverkin palveluja käyttäessään vääristelee tosiasioita Qverkille tai muuten johtaa harhaan liiketoimiensa luonteen suhteen, Qverkilla on perusteet päättää sen palvelujen käyttöoikeus sääntöjä rikkoneen käyttäjän osalta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli hän peruu työnantajatilinsä tai se lopetetaan, kaikki käyttäjän tilitiedot Qverkissä, mukaan lukien tallennetut CV:t, ja verkostokontaktit merkitään poistetuiksi ja saatetaan poistaa Qverkin tietokannoista.
1.3 Työpaikkailmoituksen säännöt:
Ilmoitus ei saa sisältää:
a) Epätäsmällistä, harhaanjohtavaa tai väärää tietoa, tai käyttää ilmoitukseen liittymättömien tekijöiden, kuten yritysten, yliopistojen tai kaupunkien nimiä. Harhaanjohtavana tietona voidaan tarkoittaa myös tavaramerkkien, logojen ja muiden vastaavien, asiaan liittymättömien tiedon esittämistä.
b) Laitonta materiaalia tai linkkejä materiaaliin, jotka sisältävät loukkaavaa ja häiritsevää sisältöä tai ovat muulla tavoin julkaistavaksi sopimatonta.
c) Huomioi, että käyttäjänä omistat syöttämäsi materiaalin, vastaat sen sisällön lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta, ja että sinulla on oikeudet sen lähettämiseen.
Työpaikkailmoituksessa ja verkoston käytössä on kiellettyä myös seuraavat asiat:
d) Työpaikkailmoitusten julkaisemisen Qverkin sivustoilla malli-, näyttelijä-, kyky-, tai viihdetoimistojen puolesta.
e) Ilmoitusten julkaisemisen verkosto- tai pyramidiluonteisista työpaikoista. Näitä ovat muun muassa franchising-sopimus, jälleenmyyntisopimukset, myyntiedustustoimistojärjestely, klubijäsenyys sekä monitasomarkkinointimahdollisuus. Kielto koskee myös ilmoitusten julkaisua liiketoimintamahdollisuudesta, joka vaatii etukäteis- tai kausimaksua tai edellyttää uusien jäsenten, kuten alijakelijoiden rekrytoimista.
f) Ilmoitusten julkaisemisen ainoastaan komissiopohjaisesta liiketoimintamahdollisuudesta. Poikkeuksena on selkeä, erillinen maininta, että avoimesta tehtävästä maksetaan todella ainoastaan komissio, sekä kuvaillaan selkeästi se tuote tai palvelu, jota työnhakija tulisi myymään.
g) Seksipalveluiden mainostaminen ja työntekijöiden hakeminen seksuaalisuonteisiin työpaikkoihin.
h) Ihmisen kehonosien käytön tai lahjoittamisen pyytämisen, mukaan lukien rajoituksetta lisääntymiseen liittyvät palvelut.
i) Politiikan edistämiseen, poliittisen puolueen, sen ohjelman tai kannan tukemiseen.
j) Uskonnon markkinointiin tai uskontovaikutteisen tiedon leviämisen edistämiseen.
k) Markkinointiin, mainostamiseen, myyntiin tai menekinedistämiseen minkään tuotteen tai palvelun osalta.
l) Tiedonhakuun ja tiedon kalastelu työnhakijoilta, jotka liittyvät hänen 1) fyysiseen tai henkiseen terveydentilaansa 2) rodulliseen tai etniseen alkuperäänsä 3) poliittisiin näkemyksiinsä 4) elämänkatsomuksellisiin tai uskonnollisiin näkemyksiinsä 5) jäsenyyteensä ammattiliitossa 6) sukupuolielämäänsä 7) tekemiinsä rikoksiin tai oikeudenkäyntimenettelyihinsä tai 8) ikäänsä.
m) Sellaisten työpaikkailmoitusten julkaiseminen, joihin liittyy jokin erityinen seulontavaatimus tai peruste, joka ei ole tarpeellinen ja lainmukainen.
n) Työpaikkailmoitusten julkaisemisen tavalla, joka ei ole sovellettavien paikallisten ja kansallisten lakien mukaista. Tämä koskee lakeja, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen, yhdenvertaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja työllistymiskelpoisuusvaatimuksiin, tietosuojaan, tietoihin pääsyyn sekä niiden käyttämiseen, sekä immateriaalioikeuksiin.
o) Qverkin kilpailijoiden työpaikkojen tai kilpailijoiden mainosten julkaisemiseen. Kielto koskee myös sisältöä, jotka sisältävät linkkejä kilpaileville sivustoille.
2.3 Qverkin CV-tietokannan käyttäminen työnantajien toimesta
Qverk CV-tietokantaa tulee käyttää näiden ehtojen ja mahdollisen Seasons HR Management Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Lisäksi Qverk CV-tietokantaa tulee käyttää kaikkien sovellettavien yksityisyydensuoja- ja tietosuojalakien mukaisesti. Käyttäjä myös suostuu olemaan paljastamatta mitään Qverkin CV-tietokannasta peräisin olevia tietoja kolmannelle osapuolelle, ellei käyttäjä ole valtuutettu rekrytointitoimisto, henkilöstönvälitystoimisto, tai muu toimisto/yritys ja käytä CV:tä nimenomaisesti työllistämistarkoituksiin.
Käyttäjän vastuulla on suorittaa asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Qverkin CV-tietokannasta saatujen tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta.
Qverkin CV-tietokantaa ei saa käyttää:
1) Muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työntekijöiden etsimiseen. Kielto koskee tietojen hyödyntämistä eri tarkoituksiin, kuten mainoskampanjoihin tai tuotteiden tai palveluiden tarjontaan.
2) Ei-toivottuihin yhteydenottoihin, kuten puheluiden soittamiseen, sähköpostin, uutiskirjeiden tai postin lähettämiseen työnhakijaprofiilien haltijoille, tai yhteyden ottamiseen johonkin henkilöön, ellei tämä ole antanut suostumustaan yhteydenottoon (kun suostumusta vaaditaan, tai ellei nimenomaista suostumusta vaadita, kun henkilö on ilmoittanut, ettei halua saada yhteydenottoja).
3) Hakijoiden hankintaan tai yhteyden ottamiseen työnhakijoihin tai työnhakijaprofiilien haltijoihin liittyen kohdassa 3 esitettyihin kiellettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin.
Työnhakijoiden lisäehdot
Kun käyttäjä rekisteröityy ensimmäisen kerran Qverkin sivustolle, häntä pyydetään luomaan käyttäjätili ja antamaan Qverkille tiettyjä henkilötietoja, mukaan lukien voimassa oleva sähköpostiosoite. Profiilissa edellytetään vakiokenttien täyttämistä niille annettujen ohjeiden mukaisesti. Laaditun profiilin on oltava todenmukainen ja kuvattava varsinaista käyttäjää, yksittäistä henkilöä.
Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa minkä tahansa Qverkin sivustoille asettamansa CV:n tai sen sisältämän materiaalin muodosta, sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.
Sivustolla kiellettyä toimintaa:
a) CV:n julkaiseminen tai työnhaku toisen osapuolen puolesta, mukaan lukien toisena henkilönä esiintyminen tai muiden virheellisten tietojen esittäminen.
b) Työnantajalta tulleen yhteydenoton siirtäminen kolmannelle osapuolelle, kuten toimistolle, edustajalle, tai ystävälle.
c) Useamman CV:n samanaikainen ylläpitäminen julkisesti saatavilla.
d) Qverkin käyttäjätunnusten luovuttaminen kolmannelle osapuolelle.
e) CV:n julkaiseminen joka mainostaa tai markkinoi tuotteita tai palveluja.
Qverk pidättää oikeuden tarjota käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden valintojen pohjalta, jotka hän määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen käyttäjä on suostunut.
Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, ettei hänellä ole omistusoikeuksia käyttäjätiliinsä; Mikäli hän peruuttaa Qverk-käyttäjätilinsä tai hänen käyttäjätilinsä suljetaan, kaikki nimenomaisen käyttäjätilin tiedot Qverkissä – (CV:t, profiilit, saatekirjeet, tallennetut työpaikat ja tiedustelut) – tullaan poistamaan Qverkin sivustojen julkisesta näkyvyydestä. Lisäksi kolmannet työnhakijaosapuolet saattavat säilyttää tallennettuja, omia kopioitaan käyttäjän tiedoista.
Qverk pidättää oikeuden poistaa käyttäjätilin ja kaikki käyttäjän tiedot, mikäli ne ovat olleet yli 12 kuukautta käyttämättöminä. Tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa tulee käyttäjän ottaa yhteyttä Seasons HR Management Oy:n toimihenkilöihin.
Käyttäjäsisältö ja sivustolla lähetetty materiaali
Käyttäjä ymmärtää, että kaikki käyttäjäsisältö, jota hän syöttää Qverkin sivustolle, on yksin sen henkilön vastuulla, jolta käyttäjäsisältö on peräisin. Sisällöksi luokitellaan tiedot, tekstit, musiikit, äänet, valokuvat, grafiikat, videot, viestit tai muut materiaalit, jotka lähetetään ja julkaistaan Qverkin sivustolla. Käyttäjä myös vakuuttaa, että hänellä on materiaaliin käyttöoikeus tai että oikeuksien omistaja on kokonaisuudessaan luopunut kaikista mainituista oikeuksistaan sekä luovuttanut käyttäjälle oikeuden myöntää yllä mainittu käyttöoikeus.
Kun käyttäjä julkaisee käyttäjäsisältöä Qverkin sivustojen julkisilla alueilla, hän sallii samalla muille käyttäjille pääsyn käyttäjäsisältöön, sekä luvan asettaa näytteille, tarkastella, ja säilyttää sitä työnvälitystoiminnassa (työnhakijan roolissa tai työnantajan roolissa). Edellä mainitun mukaisesti tällaisen Qverkiin sijoitetun käyttäjäsisällön omistaja säilyttää kaikki oikeudet, joita käyttäjäsisältöön voi kohdistua.
Qverk ei anna mitään vakuutuksia tai takuita käyttäjäsisällön, käyttäjäsisällöstä johdettujen teosten tai minkään muun käyttäjien julkaiseman viestinnän paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta. Käyttäjä hyväksyy sen, että mahdollinen luottaminen muiden käyttäjien julkaisemaan materiaaliin tapahtuu omalla vastuulla.

Qverk voi poistaa käyttäjäsisältöä, joka sen mukaan rikkoo näitä ehtoja tai sovellettavaa lakia, tai on häiritsevää, loukkaavaa tai vahingollista sivuston käyttäjille. Qverk voi myös harkintansa mukaisesti ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli käyttäjäsisältö vahingoittaa sen liiketoimintaa, brandia tai aiheuttaa muita välillisiä menetyksiä.

Erimielisyystilanteissa kaikki sopimussuhteiden riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ne ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Suomen lain alaisuudessa.
Sivuston käyttäminen mobiililaitteella
Mikäli Qverkin sivustoja käytetään mobiililaitteella, käyttäjä hyväksyy tietojen välittymisen mobiililaitteen kautta. Nämä tiedot voivat kertoa esimerkiksi tietoa sivustojen käytöstä, operaattorista, fyysisen sijaintisi jne.
Mobililaitteella sivustoja käyttäessään käyttäjä vakuuttaa, että mikäli hän tuo Qverk-tietojaan mobiililaitteelle, käyttäjällä on oikeus jakaa välitetyt tiedot mobiilioperaattorin tai muun yhteyden toimittajan kanssa. Käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista maksuista ja tarpeellisista suostumuksista liittyen Qverkin sivustoille pääsemiseen operaattorin välityksellä.
Palveluntarjoaja Qverkin vastuu ja vastuunvapaus
Qverkin sivustot toimivat alustana, jossa työnantajat voivat julkaista ilmoituksia avoimista työpaikoista ja etsiä ja katsoa työnhakijoita, sekä jossa työnhakijat voivat julkaista CV:eitä ja profiileja, sekä etsiä ja katsoa avoimia työpaikkoja. Qverkin toimintatapaan ei kuulu ilmoitusten sensurointi tai muunlainen seulominen, emmekä ole osallisia työnantajien ja työnhakijoiden välisissä transaktioissa ilman erillissopimusta. Näin ollen emme ole vastuussa käyttäjäsisällöstä missään muodossa. Seasons HR Management Oy, sen toimittajat tai Qverkin sivustoilla mainitut kolmannet osapuolet eivät ole lainsäädännön sallimassa laajuudessa vastuussa mistään vahingoista, johtuen sivustojen ja Qverkin sisällön käytöstä tai käyttökyvyttömyydestä.
Seasons HR Management Oy ei vastaa mistään Qverk-palveluportaalin / sivuston käyttökohteen virheellisyyksistä, laadusta, tarkkuudesta tai soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen. Näin ollen Seasons HR Management Oy ei vastaa sivuston toimintahäiriöistä johtuvista tai niihin liittyvistä vahingoista niiden luonteesta riippumatta (suorat epäsuorat, satunnaiset, erityiset, välittömät ja/tai välilliset vahingot). Pidämme takuiden antamisen Qverkin sisällön, palvelujen, tekstien, ohjelmiston tai linkkien paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta tai ajankohtaisuudesta.
Qverk ei esitä väitteitä tai anna takuita sen suhteen, että sen sisältöä voitaisiin lain puitteissa tarkastella tai käyttää Suomen ulkopuolella. Avatessaan jonkin Qverkin sivuston, käyttäjä toimii omalla vastuullaan ja on vastuussa lainkäyttöalueellaan voimassa olevien lakien noudattamisesta.
Lisäksi on tärkeää myös huomioida, että tuntemattomien henkilöiden kanssa asioimiseen liittyy aina riskejä, esimerkiksi vilpin vaara tai fyysisten vahinkojen riski. Käyttäjä on vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät kanssakäymiseen henkilöiden kanssa, joihin on muodostunut yhteys Qverkin sivustojen kautta. Toisinaan muiden henkilöiden tiedot saattavat itsessään olla vahingollisia tai virheellisiä, ja joissain tapauksissa ne on nimetty harhaanjohtavasti. Toivomme Qverkin käyttäjien noudattavan aina varovaisuutta ja tervettä järkeä käyttäessään sivustojamme.
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lainkäyttövalta kaikista tästä sopimuksesta aiheutuviin vaateisiin liittyen on ainoastaan Suomen toimivaltaisilla tuomioistuimilla. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden ehtojen säännöksen pätemättömäksi, ei tällaisen säännöksen pätemättömyys vaikuta näiden ehtojen muihin säännöksiin, jotka pysyvät lainvoimaisina.
Vastasimmeko kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiisi?
Jos sinua askarruttaa jokin Qverkin käyttöehtoihin liittyvä asia, olethan meihin suoraan yhteydessä.